Tømmekalender juli - desember 2016

Velg din kommune:

 

Desse  kalendarane er sendt med posten til alle med adresse i NoMil-kommunane.

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!