Tømmekalender 2018

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Selje Kommune har gjort vedtak om at Nordfjord Miljøverk IKS skal ta over slamtømminga i Selje. Det er Norva 24 (tidlegare Miljøservice) som utfører tømminga på oppdrag frå NOMIL. I Selje har hovudtømminga vore på slutten av 2016 og starten av 2017. Få meir informasjon her.