Tømmekalender 2018 og 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Tømmekalendar for 2. halvår 2017 er no tilgjengeleg på heimesida vår. Du finn den på framsida ved å trykke på kommunevåpenet til kommunen din.

Nytt i tømmekalendaren er rutene til den nye dunken for glas og metallemballasje. Tømmedagane er merka med raudt. For dei fleste kommunane startar tømminga av dunken i September, men i enkelte kommunar er første tømming i slutten av september/midten av oktober.

Dunken vil verte tømt kvar 10. veke.