Tømmekalender 2018 og 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Informasjon om ny dunk for glas- og metallemballasje.
 
Vi startar tømminga av dunken for glas- og metallemballasje no i september. Sjå tømmekalendar for din kommune øvst på sida.
Tømmefrekvens på dunken vert kvar 10. veke. 


Sorteringsinformasjon:
I den nye dunken kan du kaste:
 • Flasker i klart eller farga glas
 • Syltetøyglas
 • Hermetikkboksar
 • Drikkeboksar som ikkje kan pantast
 • Korkar og lokk av metall
 • Aluminiumsfolie/beger
 • Rein emballasje av glas eller metall.
 
Emballasjen skal skyllast rein før levering og kastast rett i dunken. Avfallet skal ikkje leverast i plastposar i dunken.
 
Dette er IKKJE glas og metallemballasje:
 • Porselen, keramikk og krystall
 • Drikkeglas og tallerkener
 • Eldfaste former
 • Speil
 • Vindaugeglas
 • Metall som ikkje er emballasje
Dunkar som inneheld feilsortert avfall vert ikkje tømde. Avfall som ikkje ligg i dunken vert heller ikkje teke med.

Sjå også facebooksida til NoMil for informasjon https://www.facebook.com/NordfjordMiljoverk/