Tømmekalender 2018 og 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!
NoMil IKS har avtale med RenoNorden om henting av avfall i Nordfjord. Selskapet informerte kvelden måndag 18. september om at dei er konkurs.


Trass konkursen vil RenoNorden halde fram med å drifte tømmerutene uten endringar fram til og med 28.september.


Det vert jobba med å få på plass ei varig løysing for innhenting av avfall i regionen, og vi kjem tilbake med meir informasjon så snart som mogeleg.
Følg med på heimesida vår eller på nomil si facebookside.