Tømmekalender 2018 og 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


NOMIL IKS har den siste veka arbeidd med å få til ei avtale med bustyret etter konkursen i RenoNorden.

Avtala er no komen på plass, og fører til at NOMIL tek over ansvaret både for dei tilsette og for køyring av renovasjonsrutene i Nordfjordregionen.

Tømmerutene vil difor halde fram som normalt, også etter torsdag 28. september.

For meir informasjon kontakt NOMIL IKS  ved styreleiar Kristen Hundeide 97034535 eller dagleg leiar Inge Bent Arnestad 959 72 144.