Tømmekalender 2018 og 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Julepapir er restavfall og skal difor leverast i dunken for restavfall!

Julepapiret inneheld ofte lite papirfibrar, og store mengder leire og fargestoffer. Dette gjer at julepapiret ikkje kan materialgjenvinnast saman med anna papir, men i staden energigjenvinnast saman med restavfallet. Julepapiret skal difor leverast i restavfallsdunken.

Du kan og levere julepapiret kostnadsfritt på gjenbruksstasjonen eller i eigne containerar for julepapir. Containerane finn du her:

Måløy: Spiralen under brua
Nordfjordeid: Esso
Stryn: v / taxisentralen
Sandane: Stilstova

Containerane vert ståande framme i perioden 23.desember – 2.januar.