Tømmekalender 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Tømmekalender for 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 er klar.

Du finn tømmekalender for din kommune ved å klikke på kommunevåpnet på framsida.

Det vert gjort nokre permanente endringar i nokre av rutene, gjeldande frå og med juli.

  • Rute 7 i Stryn kommune er flytta til fredagar.
  • Rute 12 i Vågsøy og i Eid vert flytta til onsdagar.
  • Rute 19 i Vågsøy får tømming av glas- og metallemballasje på same dag som det er tømming av anna avfall. Dette er merka med eit stjernesymbol i kalenderen for Vågsøy.
  • Husevågøy er flytta frå rute 19 til rute 17.

I tillegg er det for enkelte ruter gjort nokre justeringar på kva veke det vert tømt glas- og metallemballasje.

Merk også at enkelte ruter som går i veker med helgedagar, får tømmedag 1-2 dagar før ordinær tømmedag.