Tømmekalender 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Bremanger kommune har gjort vedtak om at Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil) skal ta over slamtømminga (septiktank) i kommunen.
Det er Norva24 Vest AS (tidlegare Miljøservice) som utfører tømminga på oppdrag for NoMil.

Abonnentane i Bremanger kommune har fått tilsendt eit vedlegg med informasjon saman med fakturaen.

Vedlegget finn du her.