Tømmekalender 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Den nye mobilappen til NOMIL er no klar til bruk og kan lastast ned i App Store eller på Google Play. Appen har fått navnet "Nomil Tømmeplan".

Mobilappen gir deg tilgang til tømmeplanen for eigedomen din med moglegheit for varsling før tømmedag, oversikt over gjenbruksstasjonane og kontaktinformasjon til Nomil. Den nye mobilappen har mykje til felles med den gamle, men utviklar av appen lovar ei betre og meir driftsikker utgåve. Dette inkluderar meir pålitleg varsling av tømmedag. 

Vi håpar at "Nomil Tømmeplan" vert eit godt hjelpemiddel for abonnentane våre!