Tømmekalender 2018 og 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


I samband med årsskriftet minner vi om korleis ein skal handtere fyrverkeri som avfall.
Fyrverkeri som er avfyrt sorterast som restavfall.
Fyrverkeri som ikkje er avfyrt vert rekna som eksplosjonsfarlig avfall.
Nomil har ikkje løyve til å handtere eksplosjonsfarlig avfall, og vi tek difor ikkje i mot dette på våre gjenbruksstasjonar.
Om du har fyrverkeri som ikkje er brukt må dette leverast inn til verksemda som du kjøpte det frå, eller overlatast til lokal politimyndighet.