Tømmekalender 2019

Velg din kommune:

 

Der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den første dagen.              

Næringsruter - sjå her!


Måndag 14.mai gjennomførte Nomil ein ryddeaksjon på og rundt anlegget i Eidsmona. Vi hadde god hjelp av spreke ungdomar frå 10.klasse på Gloppen ungdomsskule.
I løpet av 2 timar fekk vi rydda området sør-sørvest for anlegget, samt inne på sjølve sentralanlegget.

Tusen takk for innsatsen!
1 tonn med god ryddehjelp!

Nomil arbeider kontinuerlig med å avgrense mengda flygeavfall som slepp ut frå området vårt. I løpet av våren/sommaren vert gjerdet på sørvestsida av anlegget forbetra. Vi planlegg også ryddeaksjon til hausten. Målet er 2 ryddeøkter i året.