Prisar 2018 Abonnement med eigne dunkar Abonnement ved deling av dunkar
 

Pr. år

Pr. termin

Pr. år

Pr. termin

Standard

3 742,00

1 871,00

3 040,00

1 520,00

Kompostfråtrekk

-959,00

-479,50

-959,00

-497,50

Standard m/ kompostfråtrekk

2 783,00

1 391,50

2 081,00

1 040,50

   

 

 

 

Standard - rabatt einsleg

3 040,00

1 520,50

2 338,00

1 169,00

Kompostfråtrekk einsleg

-666,00

-333,00

-666,00

-333,00

"Småhushald" m/ kompostfråtrekk

2 374,00

1 187,00

1 672,00

836,00

         

Rabatt for å dele dunkar

-702,00

-351

   

Rabatt for einsleg

-702,00

-351

   
         

Rabatt kompostering

-959,00

-479,50

   

Rabatt kompostering einsleg

-666,00

-333,00

   

 

Abonnementa over omfattar 4 dunkar (restavfall, papir, våtorganisk og glas- og metallemballasje), kvar på 140 l, samt sekkar til plast.

Tømmeintervall: 
våtorganisk annankvar veke
restavfall kvar 4. veke
papir og plast kvar 4. veke
glas- og emtallemballasje kvar 8.veke

 

Endring av dunkstorleik:

Tillegg for 240 l restavfall (i staden for 140 l): 462 kr

Tillegg for 240 l papir (i staden for 140 l): 254 kr

Gebyr ved bytting av dunk, 140-240 liter: 292 kr

Gebyr ved bytting av dunk, 660-1000 liter: 439 kr

 

Sekk til ekstra restavfall, merka "NoMil Avtale", settast ut saman med dunk på tømmedag for restavfall.

Pris pr sekk: 100 kr

Pris pr rull a 13 sekkar: 1127 kr

 

Fritidsabonnement:

I kommunane Stryn, Bremanger og Hornindal er det tvungen renovasjon i 3 kategoriar, høg sats 50%, kr 1 871,00, middels sats 30%, kr 1 122, 60 og låg sats 10%, kr 374, 20

I Selje er det tvungen renovasjon, men der betalar alle same sats, 35%, kr 1 309, 70. I kommunane Gloppen, Eid og Vågsøy er det frivillig ordning svarande til 35% av standardgebyret, kr 1 309,70,-.

 

Gebyra er vedtatt av dei 7 NoMil-kommunane. For nærare opplysningar - sjå gebyrforskrifta.