Prisar 2017 Abonnement med eigne dunkar Abonnement ved deling av dunkar
 

Pr. år

Pr. termin

Pr. år

Pr. termin

Standard

3 514,00

1 757,00

2 855,00

1 427,50

Kompostfråtrekk

-900,00

-450,00

-900,00

-450,00

Standard m/ kompostfråtrekk

2 614,00

1 307,00

1 955,00

977,50

   

 

 

 

Standard - rabatt einsleg

2 855,00

1 427,50

2 196,00

1 098,00

Kompostfråtrekk einsleg

-625,00

-312,50

-625,00

-312,50

"Småhushald" m/ kompostfråtrekk

2 230,00

1 115,00

1 571,00

785,50

         

Rabatt for å dele dunkar

-659,00

-329,50

   

Rabatt for einsleg

-659,00

-329,50

   
         

Rabatt kompostering

-900,00

-450,00

   

Rabatt kompostering einsleg

-625,00

-312,50

   

 

Abonnementa over omfattar 3 dunkar (restavfall, papir og våtorganisk), kvar på 140 l, samt sekkar til plast.  Frå hausten vil det også bli eigen dunk til glas og metall med tømming kvar tiande veke.

Tømmeintervall:  våtorganisk 2 veker, restavfall 4 veker, papir og plast 4 veker.

 

Endring av dunkstorleik:

Tillegg for 240 l restavfall (i staden for 140 l): 433 kr

Tillegg for 240 l papir (i staden for 140 l): 238 kr

Gebyr ved bytting av dunk, 140-240 liter: 274 kr

Gebyr ved bytting av dunk, 660-1000 liter: 412 kr

 

Sekk til ekstra restavfall, merka "NoMil Avtale", settast ut saman med dunk på tømmedag for restavfall.

Pris pr sekk: 94 kr

Pris pr rull a 13 sekkar: 1058 kr

 

Fritidsabonnement:

I kommunane Stryn, Bremanger og Hornindal er det tvungen renovasjon i 3 kategoriar, høg sats 50%, kr 1757, middels sats 30%, kr 1054,20 og låg sats 10%, kr 351,40 I Selje er det tvungen renovasjon, men der betalar alle same sats, 35%, kr 1230,-. I kommunane Gloppen, Eid og Vågsøy er det frivillig ordning svarande til 35% av standardgebyret, kr 1230,-.

 

Gebyra er vedtatt av dei 7 NoMil-kommunane. For nærare opplysningar - sjå gebyrforskrifta.