All levering på gjenbruksstasjonane skjer mot betaling, med unntak for levering frå hushald av utelukkande farleg avfall og elektrisk avfall.

Prisar 2017

Pris inkl.mva.

Personbil:  80,-
Tilhengar inntil 2 m3:  140,-
Tilhengar inntil 4 m3:  280,-
Tilhengar inntil 6 m3:  420,-
Varebil inntil 2 m3:  140,-
Varebil inntil 4 m3:  280,-
Varebil inntil 6 m3:  420,-

Over 6 m3 - levering kun etter avtale.

Ved levering av større mengder gjeld same prisar som for næring, klikk her!