Levering til gjenbruksstasjonane skjer mot betaling

Prisar 2018

Pris inkl.mva.

Personbil (inntil 1m3): 90,-
Tilhengar (1-2 m3):  150,-
Tilhengar (2-4m3):  300,-
Tilhengar (4-6m3):  450,-
Varebil (1-2 m3):  150,-
Varebil (2-4m3):  300,-
Varebil (4-6m3):  450,-

Over 6 m3 - levering kun etter avtale.

Ved levering av større mengder gjeld same prisar som for næring, klikk her!

Følgjande avfall kan hushalda levere kostnadsfritt til gjenbruksstasjonane:
Farleg avfall, inntil 1 000 kg per år
PCB-haldig isolergas, inntil 500 kg pr år
EE-avfall
Fritidsbåtar inntil 15 fot, utan innanbords motor
Glas- og metallemballasje