Prisar 2019

All levering på gjenbruksstasjonane frå næring skjer mot betaling.

Levering på sentralmottaket Eidsmona, Sandane, vert prisa etter vekt - les meir!

Pris eks.mva.

Personbil (inntil 1m3):  150,-
Tilhengar (1-2 m3):  300,-
Tilhengar (2-4m3):  450,-
Tilhengar (4-6m3):  600,-
Varebil (1-2 m3):  300,-
Varebil (2-4m3):  450,-
Varebil (4-6m3): 600,-

Over 6 m3 berre etter avtale.

Farleg avfall:
Farleg avfall som t.d. plantevernsmiddel, spillolje, batterier, lysrør og løysemiddel, vert faktuert i etterkant basert på talet på leverte kilo. Prisane er veldig variable på dei ulike typane farleg avfall. 
Frå 1.mai 2016 må ein ha med utskrift av deklarasjon frå www.avfallsdeklarering.no for å levere farleg avfall frå næringsverksemd. Eventuelt kan ein etter fullmakt inngå avtale om at Nomil deklarerar på vegne av verksemda. Ta kontakt med oss for prisar mm. 


2019
Levering til gjenbruksstasjon pr. m3 eks.mva
Impregnert trevirke 1 600 kr
Tau og not 1 100 kr
Gips 3 150 kr


For informasjon om andre prisar, ta kontakt med NoMil.